Privacybeleid

Inleiding

Het Kompas neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen.

Wie is Het Kompas?

GVBS Het Kompas is een vestigingseenheid van de Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen Midden-Kempen, VZW, geregistreerd met instellingsnummer 8649 bij de Vlaamse Overheid.

Het Kompas is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het Kompas de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Het Kompas jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Het Kompas persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Het Kompas voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Het Kompas worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

DoeleindeFinanciële administratie
GegevensFacturatieadres, openstaande saldo
GrondslagWettelijke verplichting
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
DoeleindeFacturatie
GegevensNAW-gegevens, Factuuradres, E-mail adres, Telefoonnummer
GrondslagUitvoering van de overeenkomst
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
DoeleindeVerlenen van de dienst zelf
GegevensNAW-gegevens, Factuuradres, E-mail adres, Telefoonnummer
GrondslagUitvoering van de overeenkomst
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

DoeleindePlaatsen van bestelling
GegevensNAW-gegevens, Factuuradres, E-mail adres, Telefoonnummer
GrondslagUitvoering van de overeenkomst
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Het Kompas heeft gegevens over jou in bezit omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons) gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen In je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Het Kompas over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij Het Kompas. Je kunt verzoeken dat Het Kompas je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Het Kompas te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Het Kompas of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Het Kompas te verkrijgen. Het Kompas zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij deze gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Het Kompas je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Het Kompas

Een verzoek kan verstuurd worden via de website of op +32 3 312 37 33. Het Kompas zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Het Kompas een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Het Kompas je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan Verwerkers. Om deze gegevens te verwerken, maakt Het Kompas gebruik van Mollie, een online betaalsysteem, waarmee een verwerkersovereenkomst bestaat. Het kan zijn dat Het Kompas verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Het Kompas je gegevens gebruikt, dan kun je altijd contact met ons opnemen. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Het Kompas jouw gegevens verwerkt. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouders op het gebied van privacybescherming.